Tatra 01 NW 500 HB 600 Tatraplan 602 Sport 613 kopřivnické prototypy GTH Vignale 700 GT 85/91 Beta Ecorra V8 Grafit Jamal Evolution JK 2500 K1 K2 K5 KT4 KT8 290 MTX OT 810 RT6 RT8 Samohybná houfnice DANA Schustala Milord Silniční válec 34 809 T-126 T-III T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Tatra 28 TL 570 855 XL-113 club
Tatra 01 NW 500 HB 600 Tatraplan 602 Sport 613 kopřivnické prototypy GTH Vignale 700 GT 85/91 Beta Ecorra V8 Grafit Jamal Evolution JK 2500 K1 K2 K5 KT4 KT8 290 MTX OT 810 RT6 RT8 Samohybná houfnice DANA Schustala Milord Silniční válec 34 809 T-126 T-III T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Tatra 28 TL 570 855 XL-113 club
Tatra club
New user registration
Login Password
 
RSS news RSS news

Models
Engines
Photo gallery

Limousines (21)


Tatra 01 NW
1897
Tatra 10
1923 - 1925
Tatra 11
1923 - 1926
Tatra 20
1923 - 1925
Tatra 17
1925 - 1927
Tatra 12
1926 - 1933
Tatra 30
1926 - 1930
Tatra 31
1926 - 1930
Tatra 52
1930 - 1938
Tatra 54
1931 - 1934
Tatra 70
1931 - 1947
Tatra 80
1931 - 1935
Tatra 57
1932 - 1949
Tatra 75
1933 - 1942
Tatra 77
1934 - 1936
Tatra 87
1937 - 1950
Tatra 97
1937 - 1946
Tatra 600 Tatraplan
1947 - 1952
Tatra 603
1955 - 1975
Tatra 613
1975 - 1996
Tatra 700
1996 - 1999


Prototypes - limousines (12)


Tatra 600
Tatra 603
Tatra 77
Tatra 803
Tatra V 855
Tatra V 570
1933
Tatra 90
1935
Tatra V 809
1939 - 1941
Tatra JK 2500
1955 - 1957
Tatra 613 Vignale
1968 - 1971
Tatra 613 - kopřivnické prototypy
1973 - 1978
Tatra 700
1996 - ...


Trucks (37)


Tatra 137
Tatra 147
Tatra 180
Tatra 22
Tatra 23
Tatra 26
Tatra 29
Tatra 43
Tatra 84
Tatra TL 4
1918 - ...
Tatra 13
1924 - 1933
Tatra 24
1926 - 1931
Tatra 49
1929 - 1930
Tatra 27
1930 - 1941
Tatra 72
1933 - 1937
Tatra 43
1934 - ...
Tatra 82
1935 - ...
Tatra 85
1936 - 1941
Tatra 92
1937 - 1941
Tatra 93
1937 - 1941
Tatra 81
1939 - 1942
Tatra 111
1942 - 1962
Tatra 114
1947 - 1948
Tatra 115
1948 - 1949
Tatra 128
1951 - 1952
Tatra 805
1952 - 1960
Tatra 141
1957 - 1970
Tatra 138
1959 - 1971
Tatra 813
1967 - 1982
Tatra 148
1972 - 1982
Tatra 815
1983 - ...
Tatra Beta
1996 - 1999
Tatra 163
1998 - ...
Tatra 816
1999 - ...
Tatra 817
2007 - ...
Tatra 810
2008 - ...
Tatra 158
2011 - ...


Prototypes - trucks (8)


Tatra 116
Tatra 137
Tatra 138
Tatra 148
Tatra 157
Tatra 162
Tatra 813
Tatra 165
1994 - 1999


Rallye cars (10)


Tatra Jamal Evolution
Tatra 602 Sport
1949 - 1952
Tatra 607
1950 - 1958
Tatra 605
1956
Tatra 613 GTH
1984
Tatra 815
1986 - 2009
Tatra Grafit
1991
Tatra MTX V8
1991 - 1993
Tatra 700 GT
1996
Tatra Ecorra Sport V8
1997


Buses and minibuses (7)


Tatra 24
Tatra 26
Tatra 23
1928 - ...
Tatra 22
1930 - ...
Tatra Tatra 28
1934 - ...
Tatra 85/91
1937 - ...
Tatra 500 HB
1950 - 1957


Trolley (3)


Tatra 86
1936 - 1939
Tatra 400
1948 - 1955
Tatra 401
1958


Trams (14)


Tatra K2
Tatra K5
Tatra KT4
Tatra KT8
Tatra T1
1951 - 1958
Tatra T2
1955 - 1962
Tatra T3
1961 - 1997
Tatra K1
1964
Tatra T4
1967 - 1987
Tatra T5
1972 - 1981
Tatra T6
1983 - 1999
Tatra T7
1987 - 1993
Tatra RT6
1993 - 1998
Tatra RT8
1994 - 1998


Coaches (1)


Tatra Schustala Milord


Aircrafts (7)


Tatra 001
Tatra 101
Tatra 201
Tatra 301
Tatra T-126
Tatra XL-113
Tatra 131
1936 - 1939


Tracked armored vehicles (5)


Tatra T-III
Tatra T 34
1929
Tatra T 809
1953
Tatra OT 810
1958 - 1962
Tatra Samohybná houfnice DANA
1981 - 1994


Road rollers (1)


Tatra Silniční válec


Trains / Wagons / Track motor cars (4)


Tatra 16
1926 - ...
Tatra 15
1936 - ...
Tatra M 290
1936
Tatra 52
1947 - ...


Engines
Photo gallery

Timeline

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
Limousines 01 NW
10
11
20
17
12
30
31
52
54
70
80
57
75
77
87
97
600 Tatraplan
603
613
700
Trucks 137
147
180
22
23
26
29
43
84
TL 4
13
24
49
27
72
43
82
85
92
93
81
111
114
115
128
805
141
138
813
148
815
Beta
163
816
817
810
158
Prototypes - trucks 165
Rallye cars Jamal Evolution
602 Sport
607
605
613 GTH
815
Grafit
MTX V8
700 GT
Ecorra Sport V8
Buses and minibuses 24
26
23
22
Tatra 28
85/91
500 HB
Trolley 86
400
401
Trams K2
K5
KT4
KT8
T1
T2
T3
K1
T4
T5
T6
T7
RT6
RT8
Coaches Schustala Milord
Aircrafts 001
101
201
301
T-126
XL-113
131
Tracked armored vehicles T-III
T 34
T 809
OT 810
Samohybná houfnice DANA
Road rollers Silniční válec
Trains / Wagons / Track motor cars 16
15
M 290
52
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Copyright © 2001-2015 en.tatra-club.com, Tatra club. All rights reserved.

Copyright & Rules  |  Affiliate  |  Advertisement

On-Line:   1
 sestsettro...
sestsettro..
(35.8 let)